richardengelfriet.nl

Home » Posts tagged 'onzin'

Tagarchief: onzin

Is succes een kwestie van de juiste mindset?

Is succes een kwestie van het hebben van de juiste mindset? Veel succesgoeroes menen van wel. Zo maakte de Amerikaanse consultant Andy Bailey een kaart met 16 eigenschappen die succesvolle mensen onderscheiden van niet-succesvolle. Ondernemer Richard Engelfriet laat zien hoe onzinnig en gevaarlijk die redenering is en noemt het een belediging voor iedereen die buiten de boot valt. (meer…)

Weg met de disclaimer!

Een oprukkend fenomeen op websites en onderaan emailberichten: de disclaimer. In lange en omslachtige zinnen lees je daar bepalingen over aansprakelijkheid, geheimhouding en allerlei andere juridische bepalingen. Ondernemer Richard Engelfriet gebruikt liever zijn gezond verstand, en roept iedere ondernemer op te stoppen met deze toneelstukjes zonder inhoud.

Een voorbeeld
“Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Organisatie X kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.”Bezwaar 1: Een disclaimer is een mededeling, geen juridische afspraak
De verzender van bovenstaand bericht doet net alsof ik dit bericht niet mag doorsturen. Maar daar ben ik helemaal niet mee akkoord gegaan! Het is net alsof je op straat eerst je pincode tegen iemand zegt, om daarna te zeggen: ‘maar dat mag je niet doorvertellen hoor!’. Een afspraak over vertrouwelijkheid is natuurlijk pas een afspraak als beide partijen daar op voorhand mee akkoord zijn gegaan. Als je graag wilt dat iets vertrouwelijk behandeld wordt, moet je dus geen disclaimer gebruiken, maar eerst aan iemand vragen of hij bereid is om een bepaald stuk informatie geheim te houden.

Bezwaar 2: U stelt zich niet aansprakelijk…maar een ander wel!
Disclaimers bevatten altijd een zinnetje waarin staat dat men zich ‘niet aansprakelijk stelt’ voor schade en ander leed wat u kan overkomen. Iedere jurist weet dat dit onzin is. Als ik met een t-shirt over straat loop met de tekst ‘ik stel mij niet aansprakelijk’, en u vervolgens een flinke mep verkoop, kunt u zonder problemen de schade op mij verhalen. Nog een voorbeeld: als u uw jas afgeeft bij de schouwburg en zo’n bonnetje krijgt met een nummer erop, kunt u de schouwburg gerust aansprakelijk stellen als na de voorstelling uw jas er niet meer hangt. Zelfs al hangt er een bordje met ‘de directie stelt zich niet aansprakelijk voor…’. Door het bonnetje mag u immers verwachten dat men netjes met uw jas omgaat.

En zo geldt dat natuurlijk ook met opmerkingen over aansprakelijkheid in disclaimers. Stel dat ik bij u een sapcentrifuge koop, deze niet aan de praat krijg en per email aan u vraag hoe dat ding werkt. En stel dat u mij dan adviseert om op knopje X te drukken. Als dat ding vervolgens in mijn gezicht ontploft, kan ik in alle vertrouwen naar de rechter stappen voor een schadevergoeding. Of dacht u nu echt dat een rechter dan gaat zeggen: ‘Ja, heel vervelend voor u, maar er stond onderaan de mail een disclaimer dat de leverancier zich niet aansprakelijk stelt’.

Bezwaar 3: Een disclaimer wekt weinig vertrouwen bij uw klanten
Ondernemers hebben altijd de mond vol van klantgerichtheid, ze beweren ‘concreet en in de praktijk toepasbaar advies’ te leveren of producten aan te bieden van ‘de hoogste kwaliteit’. Om vervolgens in een disclaimer te communiceren dat ze zich op voorhand terugtrekken van iedere vorm van aansprakelijkheid en zich indekken voor iedere fout die ze wellicht in de toekomst zouden kunnen maken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de site van de Kamer van Koophandel. Die site staat bordevol tips en ideeen over ondernemerschap. Ze willen ondernemers verder laten komen met ondernemen. Maar…daarna lezen we in hun disclaimer dat ze weliswaar hun best doen voor u, maar dat ze niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het is alsof de bakker je een brood verkoopt met de mededeling: ‘Dit is echt een heel lekker brood, maar ik sta niet in voor de smaak. Ik doe er echt mijn best op, maar het kan dus ook best heel vies zijn. En dat is, beste klant, helemaal uw probleem’.

Tot slot: Een disclaimer is erg ongezellig
Natuurlijk is het prima om belangrijke afspraken juridisch netjes af te timmeren, en bij een order alle details met uw klant door te nemen. Stel desnoods een uitgebreid contract op en zet daar uw handtekening onder. Maar waarom toch standaard onder iedere email een disclaimer? Waarom krijg ik ook een disclaimer onder een mail van iemand die mij een simpel kattebelletje stuurt? Afgelopen kerst maakte een bedrijf het wel heel bont. Ik kreeg een nieuwjaarswens per email. Ze wensten ‘mij en mijn familie’ een geweldig 2011 toe, en hoopten dat ik aankomend jaar nog eens gebruik van hun diensten zou maken. Om vervolgens af te sluiten met een disclaimer waarin stellig stond dat ik deze mail niet door mocht sturen, dat iedere schade die voortvloeide uit het al dan niet opvolgen van adviezen in de email geheel voor mijn kant was en dat zij zich onttrokken aan iedere aansprakelijkheid nu en in de toekomst. Gezellig.

Leve het gezond verstand!
Er is helemaal niets tegen het maken van afspraken. Maar afspraken maken doe je samen. Eenzijdige disclaimers hebben juridisch geen enkele waarde, brengen de waarde van uw dienstverlening in diskrediet en zijn bovendien nog eens erg ongezellig. Ondernemers met lef halen hun disclaimer weg!

DISCLAIMER
Door het lezen van deze column gaat u automatisch akkoord met de inhoud hiervan. Het is na lezing van deze column niet langer toegestaan een disclaimer onder uw emailbericht en/of website te gebruiken. Ik stel mij aansprakelijk voor alle winst die voorvloeit uit de gestegen omzet die u op deze wijze verkrijgt.