richardengelfriet.nl

Home » Posts tagged 'Het Nieuwe Werken'

Tagarchief: Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken binnen 24 uur ingevoerd

Het Nieuwe Werken (HNW) is hip en modern. En bovenal biedt het veel kansen om effectiever te werken. Toch voegen maar weinig organisaties de daad bij het woord, en blijft het vaak bij ‘praten over’. Ondernemer Richard Engelfriet heeft daar een broertje dood aan, en legt u uit wat HNW ook alweer was en hoe u het binnen 24 uur in uw organisatie kunt invoeren.

Wat was HNW ook alweer?
HNW is gebaseerd op een hele simpele gedachte: als volwassen mensen in staat zijn om relaties aan te gaan, kinderen te krijgen en een hypotheek af te sluiten, dan moeten ze toch ook in staat zijn om zelf aan te geven hoe ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen? Als een werknemer denkt dat hij zijn werk beter kan doen door een dag thuis te werken: prima toch? En waarom zou een werknemer altijd van 9 tot 5 moeten werken? Misschien is iemand om elf uur ’s avonds wel veel productiever. Laat die keuzes vooral aan werknemers zelf over, dat motiveert hen veel meer en maakt ze veel effectiever!

En vanuit die simpele basisgedachte geven werknemers in overleg met hun leidinggevende en collega’s zelf aan welke doelen voor hen haalbaar zijn, en hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen. De werkgever geeft de werknemer vrijheid om zelf te bepalen hoe hij dat kan aanpakken en rekent de werknemer slechts af op zijn eindresultaat. Voor een data-analist kan dat dus betekenen dat deze voortaan thuis zijn data gaat analyseren en zo de files kan vermijden. Maar hij zal er wel voor moeten zorgen dat alles keurig voor de deadline is ingeleverd, en dat zijn collega’s ook weer met de data verder kunnen. Een receptioniste kan natuurlijk niet thuiswerken, maar kan wel de vrijheid krijgen om bijvoorbeeld een nieuwe telefoon aan te schaffen als zij dan haar werk beter kan doen. Het NHW is, met andere woorden, niets anders dan een op-maat gemaakte zakelijke deal tussen werknemer en bedrijf.

Hoe moet u niet met HNW omgaan?
Wat u vooral niet moet doen, is organisatiebreed gaan vergaderen over HNW. HNW vullen medewerkers immers zelf in. De uitkomst verschilt van persoon tot persoon en van functie tot functie. Thuiswerken klinkt leuk, maar ik zit thuis met twee kleine kinderen en zit dan liever op een rustig kantoor. Laat deze beslissing dus vooral over aan ieder individu en val niet in de valkuil om een analyse te gaan maken van kansen en bedreigingen of om de ondernemingsraad te vragen om een advies. Hou het simpel en laat werknemers zelf aangeven wat ze nodig hebben om hun werk beter te doen.

Hoe kunt u HNW binnen 24 uur invoeren?
Simpel. Hang bij de ingang van uw bedrijf een briefje op met de volgende tekst: ‘Vanaf vandaag werken wij hier met Het Nieuwe Werken. U kunt als medewerker vanaf vandaag zelf aangeven hoe u uw werk het beste kunt doen, en op welke resultaten wij u dan mogen afrekenen. Als dit u aanspreekt, levert u bij uw leidinggevende en uw directe collega’s een persoonlijk plan van aanpak aan. Mocht er vervolgens discussie ontstaan over uw plan, dan mag u deze discussie samen met uw criticasters komen voeren in bijzijn van de hoogste baas. Veel succes!’

HNW: Hou het simpel
In Brabant is jarenlang een discussie gevoerd over de vraag of het liedje ‘Brabant’ van Guus Meeuwis het officiele Brabantse volkslied moest worden. Vele oeverloze discussies volgden elkaar op, burgers haalden handtekeningen op en allerlei juristen bogen zich over de vraag of het binnen de beleidskaders zou passen. Guus Meeuwis zelf werd er doodmoe van. Hij gaf de enige juiste reactie: ‘Ze zoeken het maar uit. Kies het liedje als volkslied, of kies het niet. Maar ga er alsjeblieft niet over vergaderen’. Guus Meeuwis heeft hierna nog vele prachtige liedjes geschreven. Over de vraag of al het vergaderen van de provincie enige toegevoegde waarde heeft gehad, verschillen de meningen sterk. En zo is het ook met HNW: ga ermee aan de slag, of niet. Ik zou het wel weten!

Richard Engelfriet. De auteur is ondernemer en schreef deze column, geheel volgens de principes van HNW, achtereenvolgens in de intercity naar Amsterdam, bij Oracle langs de A2 in Utrecht en maakte de laatste correcties op een zonnig bankje in het Wilhelminapark in Tilburg. De uiteindelijke lancering van deze column deed hij vanaf ’t Podium in Renswoude, wachtend voor een optreden als presentator van de lokale Ondernemersprijs.